Rozstrzygnięto konkurs "Wzorowa Posesja Roku 2009"
09.09.2009.

Zapadły rozstrzygnięcia w  konkursie „Wzorowa posesja 2009”.
Komisja konkursowa podczas oceny każdej posesji wzięła pod uwagę ukształtowanie terenu, ogólny ład i porządek, utrzymanie drzew, krzewów ozdobnych, trawników, kwietników, ogródków warzywnych, budynków i ogrodzeń oraz wyposażenie działki w elementy małej architektury, pojemniki na odpady i inne elementy zagospodarowania.

Po zsumowaniu punktów:
I nagrodę otrzymują Krystyna i Jan Olszewscy z ulicy Glinki w Ciechanowcu,
II nagrodę Beata i Adam Poniatowscy z ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu,
III nagrodę Marian Koc z Koców-Schabów.

Nagrody zostaną wręczone na sesji Rady Miejskiej Ciechanowca.

                              Posesja Krystyny i Jana Olszewskich z Ciechanowca

Konkurs “Wzorowa Posesja Roku 2009”

Konkurs “Wzorowa Posesja Roku 2009”

Konkurs “Wzorowa Posesja Roku 2009”
                             

                               Posesja Beaty i Adama Poniatowskich z Ciechanowca

Konkurs “Wzorowa Posesja Roku 2009”

Konkurs “Wzorowa Posesja Roku 2009”

Konkurs “Wzorowa Posesja Roku 2009”

 
                               Posesja Mariana Koca z Koców-Schabów

Konkurs “Wzorowa Posesja Roku 2009”

Konkurs “Wzorowa Posesja Roku 2009”

Konkurs “Wzorowa Posesja Roku 2009”