Nowe oznakowanie ulic Ciechanowca
13.08.2009.
  
Ciechanowiec dołączył do grona miejscowości, w których wprowadzono elementy jednolitego Miejskiego Systemu Informacji. Jak pokazało doświadczenie innych miast MSI znacznie ułatwia poruszanie się po mieście zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym. Przestrzeń opisana i uporządkowana staje się przestrzenią przyjazną i przystępną.

Tablice zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego, a montażem zajęło się Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE. W Ciechanowcu zamontowano 119 tablic z nazwami ulic oraz 29 tablic kierunkowych do najważniejszych instytucji i atrakcji turystycznych.

Koszt nowych tablic i słupków, na których zostały umieszczone, wyniósł nieco ponad 23 tys. zł, a montaż kosztował ok. 4 tys. zł.

Nowe oznakowanie ulic Ciechanowca

Nowe oznakowanie ulic Ciechanowca

Nowe oznakowanie ulic Ciechanowca 

Nowe oznakowanie ulic Ciechanowca

Nowe oznakowanie ulic Ciechanowca

Nowe oznakowanie ulic Ciechanowca

Nowe oznakowanie ulic Ciechanowca