Zbliża się koniec przebudowy ul. 11 Listopada
06.08.2009.
 Zbliża się koniec przebudowy ul. 11 Listopada
 
Trwa przebudowa ulicy 11 Listopada. Prace ruszyły na początku lipca i w ciągu miesiąca dokonano korekty przebiegu jezdni i chodników, ustawiono krawężniki, wykonano podbudowę pod kostkę granitową na odcinku od pl. ks. K. Kluka do wjazdu na teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu, a także wykonano podbudowę z masy bitumicznej na jezdni. 

Kończą się prace związane z wykonaniem chodników z kostki betonowej. Do wykonania pozostaje ułożenie nawierzchni jezdni z kostki granitowej (na wspominanym wyżej odcinku), wykonanie na pozostałym odcinku jezdni górnej warstwy ścieralnej z masy bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej na parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zakończenie pozostanie montaż nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. 

Całkowita wartość projektu wyniesie 752 260,48 złotych. Kwota ta obejmuje roboty budowlane, studium wykonalności i nadzór budowlany. Na przebudowę ul. 11 Listopada Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w kwocie 411 667,59 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.             

Zbliża się koniec przebudowy ul. 11 Listopada

Zbliża się koniec przebudowy ul. 11 Listopada

1200 kilogramów śmieci usunięto z ciechanowieckiego zalewu