"10 Nurców" - kolekcjonerski bon miejski Ciechanowca
04.08.2009.

15 sierpnia w Ciechanowcu wprowadzone zostaną do obiegu kolekcjonerskie bony miejskie o symbolicznym nominale „10 NURCÓW”, Emitentem bonów jest Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, a producentem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., w której drukowane są polskie banknoty obiegowe oraz banknoty kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski. 

Nakład ciechanowieckich bonów kolekcjonerskich wynosi tylko 5.000 sztuk, a przy ich produkcji zastosowane zostały profesjonalne zabezpieczenia: papier ze znakiem wodnym, druk giloszowy, hologram PWPW z numeracją. Każdy bon umieszczony jest w dekoracyjnej obwolucie z okolicznościowymi napisami w j. polskim i angielskim, w zabezpieczającym hawidzie (analogicznie jak banknot kolekcjonerski NBP 10 zł). 

Bon upamiętnia 580 rocznicę uzyskania przez Ciechanowiec, położony nad spławną rzeką Nurzec, praw miejskich prawdopodobnie z rąk Wielkiego Księcia Witolda. Przypomina także najwybitniejszą postać w historii miasta - ks. Krzysztofa Kluka (1739-1796), wielkiego polskiego przyrodnika doby Oświecenia, autora wielu pionierskich prac naukowych i podręczników z zakresu botaniki, zoologii i farmaceutyki. W swoim trzytomowym „Dykcyonarzu roślinnym” opisał on 1.536 gatunków roślin krajowych i zagranicznych. Dziełem życia ks. Kluka był pierwszy kompleksowy podręcznik rolnictwa „Roślin potrzebnych, pożytecznych, osobliwie krajowych, albo które w kraju użyteczne być mogą utrzymanie, rozmnożenie i zażycie”. Za zasługi dla nauki oraz Komisji Edukacji Narodowej uczony otrzymał w 1781 r. od króla Stanisława Augusta złoty medal z napisem „Merentibus”, a Szkoła Główna i Akademia w Wilnie uczyniła go doktorem nauk wyzwolonych i filozofii. W Ciechanowcu obejrzeć można pomnik J. K. Kluka dłuta znakomitego rzeźbiarza polskiego klasycyzmu Jakuba Tatarkiewicza odsłonięty w 1850 r.


    Kolekcjonerski bon miejski Ciechanowca ma głównie charakter promocyjny, ale swoją formą i charakterem nawiązuje do popularnych na początku XX wieku miejskich banknotów zastępczych lub bonów zdawkowych. Liczne miasta emitowały wówczas setki banknotów zastępczych. Niektóre emisje były wymuszone brakiem drobnej obiegowej waluty, inne miały charakter propagandowy lub promocyjny. Dzisiaj są one chętnie zbierane przez kolekcjonerów, a niektóre z rzadkich banknotów zastępczych osiągają na aukcjach numizmatycznych wysokie ceny.

    Bony „10 NURCÓW”, podobnie jak emitowane w wielu miastach dukaty lokalne, nie są zastępczym pieniądzem lokalnym. W Polsce jedynym emitentem pieniędzy – zarówno monet, jak i banknotów - jest Narodowy Bank Polski.

    Bony miejskie Ciechanowca stanowią przede wszystkim atrakcyjną pamiątkę numizmatyczną i kolekcjonerską promującą w całym kraju historię i wizerunek naszego miasta.

    W dniu rozpoczęcia emisji, mieszkańcy Ciechanowca oraz odwiedzający nas turyści i goście, będą mogli nabyć bony w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu oraz w Punkcie Informacji Turystycznej.

    Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu informuje, że istnieje możliwość zamówienia „10 NURCÓW” drogą korespondencyjną w cenie 15 zł brutto za sztukę wraz z obwolutą. Sprzedaż wysyłkową będzie prowadził Punkt Informacji Turystycznej, Plac 3 Maja 31, 18-230 Ciechanowiec.

    Zamówienia na bony „10 NURCÓW” można składać drogą internetową: it@ciechanowiec.pl lub telefoniczną: 0 507 – 793 – 404. Wysyłka bonów: od 15 sierpnia br., po zaksięgowaniu wpłaconej należności (cena bonów + koszt przesyłki) na konto nr 6087 4900 0600 0018 6320 0000 20 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu. Nie prowadzimy sprzedaży bonów za zaliczeniem pocztowym. 
   
                                                     

 Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu

             

„10 Nurców” - kolekcjonerski bon miejski Ciechanowca