Uroczystości Bożego Ciała
12.06.2009.

Boże Ciało czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ustanowiono w 1246 roku w Liege pod wpływem objawień św. Julianny z Cornillon. W 1264 roku papież Urban IV bullą Transiturus rozszerzył to święto na cały Kościół. W Polsce po raz pierwszy wprowadził święto Bożego Ciała w 1320 roku biskup krakowski Nanker.
   
Procesja została wprowadzona później niż sama uroczystość i początkowo miała charakter przede wszystkim adoracyjny — uczczenia Chrystusa pod postacią hostii. W XV wieku pojawił się dodatkowo motyw prośby o pogodę, urodzaj i odwrócenie klęsk. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj śpiewania początków Ewangelii przy czterech ołtarzach, ponieważ w liturgii średniowiecznej początek Ewangelii był uroczystą formułą błogosławieństwa i wierzono powszechnie w jego skuteczność. Poświęcone gałęzie brzozowe, przyniesione po procesji z przydrożnych ołtarzy do domostw, miały sprzyjać urodzajom. Utykano je w ogrodach i na polach, by strzegły przed niepowodzeniem i wszelkimi chorobami.
   
Wszystkie te zwyczaje: prośby o urodzaj, zanoszenie brzozowych gałązek do domu, czytanie z Ewangelii, a przede wszystkim adoracja Chrystusa pod postacią hostii w czasie uroczystej procesji, są nadal obecne w naszym życiu religijnym. 

        Więcej zdjęć...
Uroczystości Bożego Ciała