Wiosenne biegi przełajowe w Łempicach
27.05.2009.

W Szkole Podstawowej w Łempicach odbyły się „I Wiosenne Biegi Przełajowe”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas IV- VI Szkół Podstawowych w: Radziszewie Starym, Hodyszewie i Łempicach.
   
Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. Jako pierwsza wystartowała grupa dziewcząt klas VI. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła Kamila Antoniak ze SP w Łempicach, druga była uczennica ze SP w Radziszewie Starym – Weronika Michalczuk, trzecia zaś była Dominika Niemyjska z tej samej szkoły. Wśród chłopców klas VI najlepszym okazał się Paweł Hubkowski uczeń SP w Radziszewie Starym, drugie miejsce zajął Kamil Porzeziński z tej samej szkoły, Trzecie Patryk Kosiński - SP Łempice. Czołowe miejsca klas V wśród dziewcząt przypadły: Paulinie Niemyjskiej SP Radziszewo Stare, Paulinie Boguszewskiej SP Łempice, Natalii Niemyjskiej SP Łempice. Chłopcy klas V zajęli następujące miejsca: I – Piotr Olszewski SP Łempice, II – Bogdan Radziszewski SP Łempice, III – Mateusz Puchalski SP Łempice. W ostatniej grupie pobiegli uczniowie klas IV. I miejsce zajęła Emilia Sienkiewicz SP Hodyszewo, II miejsce -Karolina Porzezińska SP Łempice, III -miejsce Ewa Czapkowska SP Radziszewo Stare. Klasyfikacja chłopców przedstawia się następująco: I miejsce -Huber Radziszewski SP Łempice, II miejsce -Piotr Dobrogowski SP Radziszewo, III miejsce Rafał Jaworowski. Zmagania sportowe zakończył wspólny poczęstunek oraz występ dziewcząt w tańcu dance.
   
Dyrektor szkoły w Łempicach Agnieszka Mańko-Moczulska pogratulowała wszystkim startującym zawodnikom i wręczyła nagrody. I miejsca nagrodzono statuetkami, II i III medalami, IV- VI dyplomami. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez sponsorów: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowcu. Wszystkie startujące szkoły otrzymały nagrody w postaci piłek. Impreza, która odbyła się w naszej szkole pozwoliła zintegrować dzieci i młodzież z różnych szkół, dzięki niej wszyscy mile spędzili czas. Powinno być to kontynuowane w przyszłych latach. Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów, którzy wsparli finansowo i rzeczowo naszą akcję. To zachęciło dzieci do uczestnictwa w zmaganiach sportowych. 
                                         

Tekst i foto: Szkoła Podstawowa w Łempicach 

Wiosenne biegi przełajowe w Łempicach

Wiosenne biegi przełajowe w Łempicach

Wiosenne biegi przełajowe w Łempicach