Zakończono przebudowę drogi w Kocach-Piskułach
18.05.2009.

Przebudowano drogę gminną dojazdową w miejscowości Koce-Piskuły na odcinku 350 metrów długości i 6 metrach szerokości nawierzchni bitumicznej. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o łącznej grubości 6 cm, w tym 3 cm warstwy wiążącej i 3 cm warstwy ścieralnej.
   
W ramach przebudowy drogi dojazdowej wyremontowano cztery przepusty i cztery zjazdy gospodarskie oraz przebudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 681 Roszki-Wodźki – Łapy – Brańsk – Ciechanowiec. Wydzielono także, za pomocą oznakowań poziomych i pionowych, ciąg pieszy i rowerowy.
   
Prace budowlane trwały od 16 marca i zostały zakończone z końcem kwietnia, a ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych “TRAKT” Sp. z o.o. Wartość wykonanych prac budowlanych wyniosła 223 189,58 złotych i została wykonana zgodnie z planem finansowym Gminy Ciechanowiec. 
 
  
Zakończono przebudowę drogi w Kocach-Piskułach

Zakończono przebudowę drogi w Kocach-Piskułach

Zakończono przebudowę drogi w Kocach-Piskułach