Ruszyły matury 2009
04.05.2009.

Dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne, które są formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdzają wiadomości i umiejętności nabyte w trakcie nauki w szkole średniej. W całej Polsce przystąpiło do nich ponad 440 tys. maturzystów.
   
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu z maturalnymi zadaniami zmaga się 183 abiturientów – 117 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 19 z Technikum Ochrony Środowiska, 28 z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i 19 uczniów z lat ubiegłych.
   
Rozpoczęte 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego matury, tak pisemne jak i ustne, potrwają aż do 29 maja. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, będzie miał prawo do poprawki na jesieni. Niezależnie od tego niezadowoleni z wyniku egzaminu będą mogli do niego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat.
   
Uczniów ZSOiZ im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu czekają także: czerwcowy egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz egzamin praktyczny dla uczniów: Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Ochrony Środowiska i Szkół Policealnych. 

Ruszyły matury 2009

Ruszyły matury 2009

Ruszyły matury 2009

Ruszyły matury 2009

Ruszyły matury 2009