Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa KlukaPoczątki Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka sięgają roku 1962, kiedy to Towarzystwo Miłośników Ciechanowca podjęło starania o zgodę na utworzenie muzeum w Ciechanowcu. Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało 17 stycznia 1963 roku pozwolenie na gromadzenie muzealiów i organizacje placówki. Od 1 maja 1963 rozpoczęto penetracje terenu i pozyskiwanie eksponatów do powstającego muzeum.

5 lipca 1964 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Społecznego Muzeum Rolnictwa w tymczasowym lokalu dawnej remizy strażackiej. Na pierwszej wystawie przedstawiono 1.200 eksponatów, z których każdy otrzymał metryczkę z imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy. Patronem muzeum został osiemnastowieczny przyrodnik, przez wiele lat związany z Ciechanowcem, ksiądz Jan Krzysztof Kluk. 23 lipca 1968 Miejska Rada Narodowa w Ciechanowcu podjęła uchwałę o upaństwowieniu Społecznego Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka i postanowiła, że siedzibą placówki będzie zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy w Ciechanowcu - Nowodworach.

Starania o odbudowę zrujnowanego pałacu hrabiów Starzeńskich trwały od 1962 roku. Prowadzone były prace społeczne przy odgruzowywaniu i w 1966 roku władze miejskie Ciechanowca przekazały warszawskiemu oddziałowi Pracowni Konserwacji Zabytków, prawie całkowicie uprzątnięte ruiny pałacu w celu odbudowy i adaptacji na cele muzealne. Odbudowany obiekt przekazano w użytkowanie muzeum w grudniu 1969 roku. W następnych latach trwało odzyskiwanie terenów i istniejących budynków podworskich. Już w 1967 roku rozpoczęto tworzenie na terenach podworskich skansenu - w lipcu przeniesiono pierwszy obiekt: wieloboczny maneż drewniany ze wsi Usza Mała. Teraz skansen tworzą 44 zabytkowe obiekty (XVIII w.-XX w).

Rozwój placówki trwał przez cały okres działalności i w chwili obecnej Muzeum Rolnictwa zajmuje obszar 26 ha, posiada dwie filie: w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza) i Dąbrowie Łazy (wiatrak) oraz osiem działów:

 • Etnograficzny - najstarszy dział muzeum, posiadający ponad 10000 eksponatów;

 • Historyczno-Atystyczny - posiadający ponad 4000 eksponatów historycznych i ponad 1000 eksponatów artystycznych;

 • Budownictwa Wiejskiego - Skansen Mazowiecko-Podlaski, który stworzono w oparciu o projekt prof. dr hab. Ignacego Felicjana Tłoczka, wybitnego znawcy architektury i budownictwa ludowego w Polsce;

 • Techniki Rolniczej - posiada zbiór ponad 700 maszyn, narzędzi i dokumentów dotyczących szeroko pojętej techniki rolniczej;

 • Historii Uprawy Roślin - zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy o dziejach uprawy roli i hodowli roślin użytkowych na terenie Polski;

 • Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich - zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem naukowym, przechowywaniem i upowszechnianiem wszystkiego, co obrazuje historię rozwoju chowu i hodowli zwierząt. W ramach działu w skansenie hodowane są rodzime rasy zwierząt - owce wrzosówki, owce świniarki i kury zielononóżki kuropatwiane;

 • Tradycji Zielarskich - do stałych zadań działu zielarskiego należy opieka nad "Ogrodem roślin zdatnych do zażycia lekarskiego" utworzonym według "Dykcjonarza roślinnego" księdza Krzysztofa Kluka:

 • Muzeum Weterynarii - zostało otwarte w 1982 roku i choć formalnie pozostaje działem Muzeum Rolnictwa, to jednak ze względu na unikalność tematu, kompletność zbiorów, i znaczenie dla krajowego środowiska weterynaryjno-historycznego zostało podniesione do rangi muzeum.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, oprócz stałych ekspozycji i wystaw czasowych, proponuje także szeroki program dorocznych imprez:

 • Niedziela Palmowa - z konkursem na najładniejszą palmę wielkanocną;

 • Jarmark św. Wojciecha - na teren Muzeum zapraszani są twórcy ludowi, kupcy, rzemieślnicy, ogrodnicy, występują zespoły folklorystyczne i kapele;

 • Zajazd Wysokomazowiecki - Szlachty historia na żywo

 • Podlaskie Święto Chleba - impreza przypominająca dawne Podlaskie zwyczaje i obrzędy żniwne i dożynkowe, oraz kilkaset stoisk handlowych, wystawowych, promocyjnych, liczne zespoły folklorystyczne, kapele i muzycy;

 • Wykopki pod Wiatrakiem - impreza obrazująca tzw. "tłokę ziemniaczaną";

 • Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich - w 1974 roku zorganizowano pierwszy konkurs gry na ligawce podlaskiej, a w 1980 roku przekształcono go w Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 13 28, fax. 86 277 38 57
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl
www.muzeumrolnictwa.pl

Godziny otwarcia:
W dni powszednie 8.00-16.00 (od 1 V do 30 IX 8.00-18.00)
W niedziele i święta 9.00-16.00 (od 1 V do 30 IX 9.00-19.00)
Zwiedzanie trwa ok. 2 godzin

Wstęp
Bilet wstępu normalny - 10 zł, bilet wstępu ulgowy - 5 zł
Bilet spacerowy normalny - 6 zł, bilet spacerowy ulgowy - 3

Bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, pracownikom kultury i sztuki oraz kombatantom. Mieszkańcom Ciechanowca przysługują ulgowe bilety spacerowe. Wstęp bezpłatny do Muzeum (obejmujący zwiedzanie skansenu z wyłączeniem ekspozycji w obiektach) przysługuje mieszkańcom Ciechanowca odwiedzającym Muzeum z dziećmi do lat siedmiu.

Tłumacz języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
grupa do 5 osób - 25 zł (za 1 godz.)
grupa powyżej 5 osób - 50 zł (za 1 godz.)

           Więcej zdjęć...

Muzeum Rolnictwa im.ks. K.Kluka.jpg