Sołectwo Ciechanowczyk


Obszarem działania sołectwa jest wieś Ciechanowczyk.

Sołtys – Monika Kamińska

Rada Sołecka – Jan Dąbrowski
                              Marcin Kamiński

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 58

Warto wiedzieć
Stowarzyszenie "Platon"

Auto - Naprawa – T. Trebliński

Historia
Ciechanowczyk, dobra,  powiat bielski guberni grodzieńskiej, gmina Skórzec, 47 wiorst od Bielska, własność Ciecierskich, 344 dziesięcin.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV, cz. I z roku 1900, s. 336)