Pożegnaliśmy Honorowego Obywatela Ciechanowca Stanisława Karolkiewicza
30.01.2009.
Pożegnaliśmy Honorowego Obywatela Ciechanowca Stanisława Karolkiewicza
Honorowy Obywatel Ciechanowca generał brygady Stanisław Karolkiewicz, pseudonim "Szczęsny", żołnierz Armii Krajowej, działacz organizacji Wolność i Niezawisłość, współzałożyciel Światowego Związku Żołnierzy AK został 29 stycznia 2009 roku pochowany, z wojskowymi honorami, na Starych Powązkach w Warszawie.
   
Przed ceremonią pogrzebową biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski odprawił mszę św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i w kazaniu przybliżył bogaty życiorys zmarłego generała. Podkreślając jego zasługi powiedział, że: “Ucząc się od niego sztuki życia, naśladując jego przykład, kontynuując jego wysiłki, możemy sprawić, że jego życie, wierność i służba nadal przynosić będą dobre owoce.”
   
Minister Władysław Stasiak z Kancelarii Prezydenta odczytał wystosowany do uczestników uroczystości list Lecha Kaczyńskiego, w którym Prezydent podkreślił hart ducha, patriotyzm i niezłomną postawę zmarłego.  
   
Na cmentarzu na Starych Powązkach generała pożegnała rodzina, licznie zgromadzeni kombatanci i delegacje miast, których był Honorowym Obywatelem – Ciechanowca i Drohiczyna.
   
Stanisław Karolkiewicz urodził się 21 sierpnia 1918 roku w Tworkowicach w gminie Ciechanowiec. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Drohiczynie. 
   
Brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Po powrocie na Podlasie od jesieni 1939 działał w antysowieckiej partyzantce. Ujęty przez NKWD był więziony w Białymstoku i w Twierdzy Brzeskiej, aż do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Podczas okupacji niemieckiej utworzył i wyszkolił w Ciechanowcu drużynę dywersyjną, był dowódcą pododdziału w VIII oddziale Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, dowódcą 1 kompanii 3 batalionu 77 pułku piechoty Armii Krajowej. Uczestniczył w wielu akcjach zbrojnych na terenie Prus Wschodnich i Litwy Kowieńskiej. 
   
Po zakończeniu wojny podjął konspirację w ramach WiN. Po aresztowaniu zimą 1945 roku więziony był przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Został skazany na karę 13 lat więzienia i osadzony w więzieniu we Wronkach. 
   
Po zwolnieniu w 1954 roku rozpoczął pracę w Zjednoczonych Zakładach Gospodarczych “Inco”.
   
W 1985 inicjuje utworzenie działającej przy PAX Fundacji Ochrony Zabytków, która zajmowała się m.in. upamiętnianiem miejsc walki partyzanckiej, opieką nad grobami poległych żołnierzy konspiracji. W 1989 roku był współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w którym w latach 1995-2005 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego. Od 2001 r. przewodniczył Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 
   
Odznaczony został Orderem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński mianował go na stopień generała brygady.
   
Stanisław Karolkiewicz mimo, że po wojnie zamieszkał w Warszawie, zawsze pozostał wierny stronom rodzinnym. Już pracując w ZZG “Inco” pomagał przy tworzeniu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, z którym ściślejszą współpracę nawiązał w czasie działalności w Fundacji Ochrony Zabytków. W uznaniu zasług 7 września 2002 roku Rada Miejska w Ciechanowcu nadała Mu tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca.
   
Msza św. za duszę śp. Stanisława Karolkiewicza odbędzie się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu 1 lutego 2009 roku o godz. 10.00.

          Więcej zdjęć...

Zmarła Krystyna Marszałek-Młyńczyk – Honorowy Obywatel Ciechanowca