"Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich"
23.10.2008.

W Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu otwarto stałą ekspozycję "Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich". Organizatorami wystawy są: Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Zamek Królewski w Warszawie oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka.
   
Współpraca tych instytucji rozpoczęła się z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Kazimierza Uszyńskiego i dzięki życzliwości dra Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego założyciela Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich i dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dra hab. Andrzeja Rottermunda mogła się pomyślnie rozwijać – podkreśliła Dorota Łapiak Dyrektor Muzeum Rolnictwa. Współdziałanie tych trzech osób zaowocowało stałą ekspozycją pod nazwą "Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich", która funkcjonowała od 1991 roku aż do 2005 roku, kiedy to rozpoczął się remont Pałacu Starzeńskich. Wtedy wystawa została rozebrana, a zbiory wróciły do Zamku Królewskiego w Warszawie.
   
Nowo otwarta wystawa pod tą samą nazwą „Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich" oparta jest na dokonaniach ludzi mających duże znaczenie dla Ciechanowca. Dominują w niej portrety, które zresztą są dziedziną malarstwa najbardziej cenioną przez Andrzeja Ciechanowieckiego. Poza obrazami prezentującymi członków jego rodu zobaczyć też można portrety fabrykantów, kupców czy nauczycieli. Zbiory pozyskane zostały od Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich. Część wystawy związanej z historią Ciechanowca tworzą eksponaty z Archiwum i Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie oraz z prywatnej kolekcji Jana Starzeńskiego.
   
Zwiedzając „Salonik” nie sposób pominąć znajdującej się na przeciw ekspozycji „Wnętrza zabytkowe w pałacu Starzeńskich w Ciechanowcu-Nowodworach". Wystawa mieszcząca się w trzech salach obrazuje wystrój z przełomu XIX i XX wieku. Meble i dzieła sztuki wyeksponowane w gabinecie, jadalni i sypialni zostały zakupione, oddane w depozyt lub przekazane w darze przez antykwariusza Honore Josepha Louisa Heroesa oraz jego małżonkę Wandę.
   
W trakcie uroczystości dyrektor Muzeum zaprezentowała zebranym wydaną w tym roku przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu „Historię Ciechanowca do 1947 roku” autorstwa Norberta Dariusza Tomaszewskiego. Egzemplarze monografii trafiły do rąk profesora Andrzeja Rottermunda i doktora Artura Badacha.
   
Andrzej Stanisław Ciechanowiecki h. Dąbrowa (ur. 28 września 1924 roku). Historyk sztuki, mecenas kultury, kolekcjoner sztuki, antykwariusz, powstaniec, żołnierz AK, Kurier Rzeczypospolitej. Więzień stalinowski w latach 1950-1956.
   
Uzyskanie stypendium Instytutu Brytyjskiego i Fundacji Forda umożliwiło mu studiowanie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W 1959 spędził rok w Niemczech, na Uniwersytecie w Tübingen, gdzie uzyskał tytuł doktora z historii sztuki. Pogarszająca się sytuacja w Polsce sprawiła, że w 1961 roku wyjechał do Londynu, gdzie zajął się sztuką, czyli tym co studiował i co kochał. Rozpoczął zakupy poloników rozproszonych po całym świecie, czego efektem było ustanowienie w 1986 roku Fundacji Zbiorów Imienia Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. Decydując się na pozostanie na zachodzie prowadził galerie w Londynie, należące do najlepszych i najważniejszych na świecie oraz uznawane za centrum polskości.
   
Jako członek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich wybudował Hospicjum Maltańskie w Londynie dla Starców oraz kościół maltański pod wezwaniem NMP i św. Maksymiliana w Mistrzejowicach (Nowa Huta - Kraków), z kryptą i kaplicą maltańską, konsekrowany w 1983 r. przez papieża Jana Pawła II.
   
11 lutego 1991 roku Andrzej Stanisław Ciechanowiecki otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca. 15 sierpnia 1998 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Orderem Orła Białego najstarszego i najwyższego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej.
   
Andrzej Stanisław Ciechanowiecki jest ofiarodawcą wielu eksponatów dla zamków królewskich w Warszawie i na Wawelu. Członkiem Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Studium Polski Podziemnej, Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie."Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich"

"Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich"

"Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich"

"Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich"

"Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich"

"Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich"

"Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich"

"Salonik Pamiątek Rodu Ciechanowieckich"