XXIII Sesja Rady Miejskiej
19.12.2008.

XXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się w piątek w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołów z dwóch poprzednich sesji, radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami oraz wydarzeń z terenu gminy.
   
W czasie miesiąca, jaki upłynął od ostatniej sesji, przede wszystkim trwały prace nad skonstruowaniem budżetu na rok 2009, a także:

- Nastąpiło oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej zmodernizowanej na odcinku prowadzącym przez plac 3 Maja i ulicę Mickiewicza.
- Odebrano od wykonawcy drogę żwirową we wsi Dąbczyn.
- Złożono dwa wnioski do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011" (tzw. “schetynówki”) - przebudowę dróg we wsiach Czaje-Bagno i Tworkowice. Niestety wnioski nie uzyskały akceptacji ze względów formalnych. Trwają rozmowy z wójtem Gminy Grodzisk w sprawie połączenia projektu drogi w Czajach-Bagnie z projektem drogi Sypnie – Czaje i ponownego, tym razem wspólnego wystąpienia o dofinansowanie.
ogłoszono przetarg na modernizację drogi we wsi Koce-Piskuły (rozstrzygnięcie 19 grudnia).
- Zakończono rozmowy w sprawie wykonania 2,5 km wodociągu do miejscowości Kosiorki-Kolonia i Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych Fare już 22 grudnia rozpocznie prace.
- Negocjowano z organizatorami wyścigu kolarskiego Tour de Pologne koszt współorganizacji Premii Lotnej w Ciechanowcu.
- Pokazano prezentację dotycząca budowy ciechanowieckiego “Orlika” na konferencjach samorządowców w Białymstoku i Warszawie.
   
We wsi Czaje-Bagno z inicjatywy pana Malinowskiego mieszkańcy własnym transportem przewieźli ok. 180 przyczep ofiarowanego za darmo żwiru i wykonali wspólnymi siłami drogę dojazdową do jednego z gospodarstw (biegnąca po prywatnym gruncie).
   
Radni przyjęli uchwały dotyczące upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu do załatwiania spraw dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra”, zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zatwierdzili plan pracy Rady na 2009 rok .
   
Po dyskusji i wprowadzeniu zmian w planach na rok następny uchwalono budżet Gminy Ciechanowiec na rok 2009.

 XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej