Duża frekwencja na szkoleniu dla sprzedawców alkoholu
12.11.2008.

42 przedstawicieli lokalnych firm handlujących alkoholem wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu poświęconym problematyce związanej ze sprzedażą alkoholu, zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.
   
Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Małopolskiego Centrum Profilaktyki, którzy zapoznali sprzedawców z konsekwencjami sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych (mandat, odbiór koncesji na 3 lata oraz sprawa karna w sądzie). Szkoleniowcy pokazali krótkie filmy dotyczące omawianej problematyki, obrazujące tragiczne skutki sprzedaży alkoholu, zaprezentowali mechanizmy uzależnienia od alkoholu osób nieletnich, do których sprzedając alkohol można się przyczynić.
   
Jednym z punktów szkolenia były porady jak w asertywny sposób odmawiać sprzedaży alkoholu osobom nieletnim nie wzbudzając w nich agresji. Proszenie o dowód bywa dla sklepikarzy krępujące, szczególnie w przypadkach, gdy nie mają pewności co do wieku kupującego, dlatego trenerzy podkreślali, że zawsze można powiedzieć: "Dziękuję za okazanie dowodu. Wiedząc, że ukończył Pan 18 lat mogę sprzedać piwo" niż ponosić konsekwencje niezgodnej z prawem sprzedaży.
    
„Organizując szkolenie chcieliśmy uczulić sprzedawców na ten problem, to od nich wiele zależy. Niestety sygnały od społeczeństwa wskazują, że nieletnia młodzież ma dostęp do alkoholu” – powiedziała inicjatorka szkoleń dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Kryńska. „Zaskoczyła nas frekwencja wynosząca ponad 95 procent oraz liczne pytania uczestników, co wskazuje na duże zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców problematyką szkolenia” – dodała.
   
Szkolenia dla przedsiębiorców powiązane były z warsztatami dla gimnazjalistów i licealistów dotyczącymi przemocy i agresji w szkole oraz problemu uzależnień od używek. Młodzież uczyła się jak radzić sobie w grupie rówieśniczej bez dopasowywania się za wszelką cenę oraz kiedy używka jest groźna i jak zrobić, żeby być wolnym od jej wpływu na własne życie.Duża frekwencja na szkoleniu dla sprzedawców alkoholu

Duża frekwencja na szkoleniu dla sprzedawców alkoholu