Modernizacja ulicy Mickiewicz
02.09.2008.

Mieszkańcy Ciechanowca doczekali się dokończenia prac związanych z modernizacją ulicy Mickiewicza. Z końcem sierpnia Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku rozpoczął przebudowę ulicy Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690. Modernizacją jest objęte 425 m drogi, od 22 km 297 m (posesja nr 57) do 22 km 722 m (ulica Podlaska). Zaplanowane prace przewidują wykonanie kanalizacji deszczowej oraz położenie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada, ale wykonawca deklaruje szybsze ukończenie robót.
   
W związku z tymi pracami obowiązuje objazd remontowanego odcinka ulicami Podlaską i Szkolną.


Modernizacja ulicy Mickiewicz

Modernizacja ulicy Mickiewicz

Modernizacja ulicy Mickiewicz

Modernizacja ulicy Mickiewicz