Farmy wiatrowe - konsultacje nad umowami
01.08.2008.

Reprezentanci firmy AC Prim Sp. z o. o., właściciele gruntów, radca prawny oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego wzięli udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym, mającej powstać na terenie naszej gminy, farmy wiatrowej.
   
W trakcie rozmów zostały omówione szczegóły umów dzierżawnych gruntów, wyjaśniono wątpliwości i niejasności z nimi związane. Zgłoszone poprawki do umów zostaną naniesione przez firmę AC Prim. Zgodnie z propozycją zebranych opracowane zostaną dwie wersje umów: umowa dzierżawy i umowa przyrzeczenia kupna-sprzedaży. Po ich dostarczeniu do urzędu, o czym będziemy informować na Miejskim Portalu Internetowym, umowy zostaną udostępnione do wglądu właścicielom gruntów pod budowę i eksploatację elektrowni wiatrowej.
   
Ciągły wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych sprawia, że powstanie elektrowni wiatrowych jest atrakcyjnym zagadnieniem dla lokalnej społeczności.
   
Badania przeprowadzone w krajach, w których energetyka wiatrowa jest w znacznym stopniu rozwinięta wskazują ponad 70% poparcie społeczne dla instalacji wiatrowych. Społeczeństwa państw Unii Europejskiej zdają sobie sprawę z korzyści, jakie płyną z energetyki wiatrowej, dla nich oraz dla regionu, który zamieszkują.

Farmy wiatrowe – konsultacje nad umowami