Z "Zameczkiem" do Kozłówki
16.07.2008.

 
Stowarzyszenie „Zameczek” w Ciechanowcu w ramach projektu pn. „Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna-Poświętna” zorganizowała dla ponad 35-osoboweh grupy dzieci jednodniową wycieczkę do Pałacu Zamoyskich w Kozłówce na Lubelszczyźnie. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią rodu Zamoyskich, obejrzeli wspaniałe wnętrza pałacowe i kaplicę, poznali fragment historii Polski oraz zakupili pamiątki.
   
Po południu w Lubartowie Restauracja „ILUZJA” zaserwowała obiad i w godzinach wieczornych cała grupa powróciła do domów.
   
Nawiązane w trakcie wycieczki przyjaźnie zaowocowały wspólnymi planami. Najbliższe z nich dotyczy dyskoteki mającej się odbyć w świetlicy, na którą młodzi mieszkańcy z Winnej-Poświętnej serdecznie zapraszają koleżanki i kolegów.
   
Stowarzyszenie przekazuje podziękowania paniom Elżbiecie Rytel i Alicji Wiercińskiej, które w ramach posiadanych uprawnień prowadziły fachowy nadzór nad uczestnikami wycieczki oraz Dorocie Niemyjskiej za opiekę medyczną nad grupą.

                                                                      Prezes Zarządu
/-/
Zofia Krystyna
Januszkiewicz-Diakowska
  
Z „Zameczkiem” do Kozłówki

Z „Zameczkiem” do Kozłówki

Z „Zameczkiem” do Kozłówki