Sołectwo Skórzec

Obszarem działania sołectwa jest wieś Skórzec.

Sołtys – Tadeusz Łopaciuk

Rada Sołecka Krzysztof Gałecki
                              Marcin Murawski

Radny – Tadeusz Czołomiej

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 258

Warto wiedzieć

Ochotnicza Straż Pożarna
– Skórzec

Prezes – Andrzej  Osiniak
Naczelnik – Tadeusz  Pykało
Skarbnik – Tadeusz Łopaciuk
Sekretarz – Jarosław  Szymborski     
Gospodarz – Józef  Wysocki 


Zakład mechaniki pojazdowej. Blacharstwo – J. Wysocki, 
Stolarstwo i ciesielstwo – S. Jaźwiński,
Stolarstwo i ciesielstwo – S. Łukasiuk,
Sklep spożywczo - przemysłowy – Z. Łagoda,
Zlewnia mleka

Historia
Skórzec, wieś, powiat bielski guberni grodzieńskiej, parafia Pobikry (dawniej Pierlejewo).
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom X z roku 1889, )
Szkórzec, wieś i dobra, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Szkórzec, o 47 wiorsty od Bielska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XI z roku 1890, )
Skórzec, mylnie Szkórzec (t. X, 705 i XI, 924) wieś i dobra, powiat bielsk, i gubernia grodzieńska, gmina Skórzec. Wieś 187 dziesięcin; dobra Ciecierskich, 900 dziesięcin (474 lasu). Gmina obejmuje 87 miejscowości, 501 domów włościańskich (1228 innych), 4230 mieszkańców włościan, uwłaszczonych na 4884 dziesięcinach. Nadto w gminie jest 238 dziesięcin cerkiewnych i kościelnych i 16,354 większej posiadłości i drobnoszlacheckich.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II. z roku 1902, )