Pierwsza partia książek trafiła na Litwę
06.06.2008.

 
Jak już pisaliśmy w Szkole Średniej im. św. Kazimierza uczy się 127 uczniów, którzy mogli korzystać jedynie z 50 polskich książek dostępnych w bibliotece, dlatego też dostęp do polskiego słowa drukowanego był tam znacznie utrudniony. Uczniowie potrzebowali słowników, encyklopedii, lektur i literatury popularnej dla dzieci i młodzieży oraz literatury polskiej i literatury obcej w języku polskim. Akcję zbierania książek dla szkoły Miednikach zainicjował Burmistrz Ciechanowca.

Podczas pierwszego etapu akcji udało się zebrać 1180 książek, 1 film DVD – o papieżu Janie Pawle II, 2 kasety video, 38 edukacyjnych płyt CD. Najwięcej było klasycznych pozycji z literatury dla dzieci i młodzieży oraz bajek. Szkoły dostarczyły podręczniki szkolne z różnych przedmiotów. Mieszkańcy gminy Ciechanowiec przekazali wiele książek z literatury polskiej i zagranicznej oraz słowników, encyklopedii i książek historycznych. Książnica Podlaska przekazała na ten cel 160 książek ze swoich zbiorów, a Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu 180 książek.
   
W ostatni weekend maja do litewskiej szkoły trafiły książki stanowiące rezultat dotychczasowej zbiórki. Przekazanie zebranej literatury miało bardzo uroczysty i wzruszający charakter. Uczniowie z Miednik przygotowali występy artystyczne z patriotycznymi akcentami. Śpiewali polskie piosenki ludowe, tańczyli w polskich strojach do naszych narodowych utworów.
   
Dyrekcja szkoły w Miednikach i Burmistrz Ciechanowca składają podziękowania wszystkim dotychczasowym darczyńcom oraz tym, którzy jeszcze włączą się w akcję.
   
Ponieważ zapotrzebowanie na kontakt z polszczyzną i słowem pisanym jest bardzo duże, akcja zbierania książek trwa nadal. Dzięki stale zbieranym książkom Polacy mieszkający na Litwie będą mogli czytać polską literaturę oraz popularyzować kulturę, historię i tradycję kraju, z którego wywodzą się ich korzenie.

         Więcej zdjęć...

Pierwsza partia książek trafiła na Litwę