Ciechanowieccy rolnicy w Szewcach Nadolnych
21.05.2008.

Ciechanowieccy rolnicy uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym dotyczącym nowych możliwości jakie pojawiły się w hodowli bydła mięsnego. Była to praktyczna część warsztatów pt.: „Produkcja żywca wołowego – szansą dla rolników”, których pierwsza, teoretyczna część odbyła się w październiku.
   
Szkolenie zorganizowane było przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
   
Po zwiedzeniu dwóch obór należących do hodowców z nieformalnej Grupy Producentów Bydła Rzeźnego w Szewcach Nadolnych w gminie Bedlno w woj. łódzkim, rolnicy spotkali się w Mazowieckim Centrum Rozrodu Bydła w Łowiczu z przedstawicielem Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, gdzie omawiano korzyści wynikające ze zorganizowania grupy producenckiej.
   
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed hodowcami nowe i obiecujące perspektywy. W Europie rośnie spożycie mięsa wołowego i poszerzają się rynki zbytu. Ale małym marginalnym podmiotom trudno przetrwać na rynku, więc tworzenie spółdzielni stało się koniecznością.

Ciechanowieccy rolnicy w Szewcach Nadolnych

Ciechanowieccy rolnicy w Szewcach Nadolnych

Ciechanowieccy rolnicy w Szewcach Nadolnych