XVII Sesja Rady Miejskiej
16.05.2008.

XVII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od ustalenia porządku obrad, w którym na wniosek Burmistrza Ciechanowca w punkcie 7 dopisano podpunkty dotyczące rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych, zmian w budżecie gminy, zmian w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz na wniosek radnego Marka Janiaka dodano punkt 8, dotyczący rozpatrzenia sprawy przejęcia Szpitala.
   
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami. W tym okresie ukonstytuowała się ostatecznie łącząca 10 gmin Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Burmistrz Ciechanowca został wybrany wiceprezesem tego stowarzyszenia. Na skutek intensywnego lobbingu ukończenie modernizacji nawierzchni ul. Mickiewicza w Ciechanowcu wróciło do wojewódzkich planów inwestycyjnych. Awaria na ul. Kozarskiej zaistniała po ostatnich deszczach naprawiana jest w ramach gwarancji. W sprawach dotyczących zabezpieczenia opieki zdrowotnej odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Miejskiej i burmistrza ze Społecznym Komitetem Obrony Szpitala, a Spółdzielnia Lekarska “Medyk” uruchomiła ambulatorium w dni wolne od pracy. W Tworkowicach odbyło się spotkanie w sprawie sprzedaży działki pod budowę jazu na Nurcu. W najbliższym czasie spodziewana jest wizyta w Ciechanowcu przedstawicieli firmy gazyfikacyjnej i konsorcjum, które chce zbudować “farmę wiatrową” na terenach pomiędzy Ciechanowcem a Ciechanowczykiem. Został rozstrzygnięty przetarg na remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego, natomiast z braku ofert nie doczekał się rozstrzygnięcia konkurs dla organizacji pozarządowych na rozdział żywności z Banku Żywności. Trwa akcja zbierania książek dla biblioteki szkoły w Miednikach na Litwie, obecnie jest ich już ponad 600. Ze względu na wykorzystanie już prawie całej kwoty przeznaczonej na żwirowanie dróg na terenie gminy oraz na istniejące potrzeby w tym zakresie, burmistrz zaproponował przesunięcie na ten cel pieniędzy przeznaczonych na uprzątnięcie dzikich wysypisk, jeśli wioski zainteresowane żwirowaniem pomogą uprzątnąć wysypiska.
   
Przedstawiciele biura AMiMR w Wysokiem Mazowieckiem przedstawili informację na temat dopłat i programów pomocowych prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
   
Rozpatrzenie punktu 7 porządku obrad ograniczyło się do podpunktu 1 czyli głosowania uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego. Po długotrwałej i burzliwej dyskusji radni większością głosów przegłosowali uzupełnienie uchwały o punkt zobowiązujący burmistrza do podpisania skargi i przegłosowali uchwałę, zapominając o samej skardze, z którą radni nie zostali zapoznani...
   
Po tym głosowaniu część radnych opuściła salę i obrady zostały przerwane z powodu braku quorum.

XVII Sesja Rady Miejskiej

XVII Sesja Rady Miejskiej

XVII Sesja Rady Miejskiej