Sołectwo Tworkowice


Obszarem działania sołectwa jest wieś Tworkowice. Sołectwo znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”.

Sołtys – Stefan Gromadzki 

Rada Sołecka – Jacek Szczepan Prokopiak 
                               Dariusz Szulborski 

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 183

Zabytki

Młyn wodny, murowany, lata 20-30 XX

Warto wiedzieć

Ochotnicza Straż Pożarna –Tworkowice 56

Prezes – Mirosław Boryszewski
Naczelnik – Stefan Gromadzki
Sekretarz – Lech Jurczuk
Skarbnik – Stanisław Pelinko
Gospodarz – Grzegorz Gromadzki
Kierowca – Józef Kuzebski
Kierowca – Grzegorz Gromadzki

Sklep spożywczo - przemysłowy – L. Jurczuk 

Historia

Tworkowicze
, dobra i hutor, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skórzec, o 51 wiorst od Bielska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XII z roku 1892, s. 686)

Tworkowice, mylnie Tworkowicze (t. XII, 686), wieś i osada nad Nurcem, powiat bielski, gubernia grodzieńska, parafia Ciechanowiec, 501 dziesięcin. Gniazdo Tworkowskich.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II, s. 670)