Ciechanowiec "Bez Barier"
08.05.2008.

„Przyczyną wszelkiego zła jest niewiedza” – powiedział Jacek Zalewski prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola”. Dlatego też jego stowarzyszenie opracowało scenariusz dwugodzinnych zajęć pt. „Bez Barier” – programu rozwijającego postawę tolerancji i wiedzę o niepełnosprawności, który realizował w tym tygodniu w trakcie spotkań z młodzieżą ze szkoły podstawowej oraz ciechanowieckimi gimnazjalistami.
   
Celem zajęć jest zmiana postaw uczniów wobec różnic, uczenie tolerancji i szacunku, przybliżenie problemu niepełnosprawności, zaakceptowanie różnorodności oraz uwrażliwienie uczniów i propagowanie integracji.
   
Jacek Zalewski oraz Urszula Kwiek przeprowadzili specjalne ćwiczenia podczas których uczniowie odgrywali role osób niepełnosprawnych. Organizatorzy lekcji stawiali im różne zadania. Jednym z nich było zasznurowanie butów dłońmi w grubych rękawicach, czy nawleczenie nitki na igłę. Innym zadaniem było przejście przez salę i otworzenie okna z zawiązanymi oczami. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, a ich zaangażowanie docenił prowadzący twierdząc, że „ciechanowiecka młodzież jest super, tylko trzeba jej stworzyć odpowiednie możliwości”.
   
Według badań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych co siódmy Polak jest niepełnosprawny. Dlatego tak niezwykle ważne jest żeby młodzież od najmłodszych lat uczyła się tolerancji, wiedziała z jakimi problemami i trudnościami borykają się na co dzień niepełnosprawni oraz jak można im pomóc, np. samemu łamiąc różnego rodzaju bariery stawiane osobom niepełnosprawnym przez pełnosprawne społeczeństwo.

        
Ciechanowiec „Bez Barier”

Ciechanowiec „Bez Barier”

Ciechanowiec „Bez Barier”

Ciechanowiec „Bez Barier”

Ciechanowiec „Bez Barier”

Ciechanowiec „Bez Barier”

Ciechanowiec „Bez Barier”

Ciechanowiec „Bez Barier”