Pożegnanie klas maturalnych
29.04.2008.

Grupa 176 absolwentów opuściła mury Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. Edukację zakończyli uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.
   
W czasie uroczystego pożegnania klas maturalnych, wręczono dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy ukończyli szkołę z najwyższą średnią 4,75 (6 uczniów), ze średnią powyżej 4,00 (25 uczniów) oraz tym, którzy odnosili sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, udzielali się społecznie i reprezentowali szkołę w czasie uroczystości gminnych i powiatowych. Także rodzice najlepszych i najaktywniejszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne od dyrekcji ZSOiZ im. J. Iwaszkiewicza.
   
Część oficjalną uroczystości zakończyły podziękowania rodziców i uczniów skierowane do grona pedagogicznego, po czym młodsi koledzy pożegnali maturzystów montażem słowno-muzycznym i prezentacją multimedialną podsumowującą trzy licealne lata absolwentów.
   
176 tegorocznych abiturientów ukończyło edukację szkolną, ale już 5 maja rozpocznie, trwające przez cały miesiąc, egzaminacyjne zmagania o uzyskanie świadectwa dojrzałości.

         Więcej zdjęć...

Pożegnanie klas maturalnych