Sołectwo Winna-Wypychy


Obszarem działania sołectwa jest wieś Winna-Wypychy. Na terenie sołectwa zlokalizowane są złoża piasków i pospółki.

Sołtys – Zygmunt Józef Kosk

Rada Sołecka – Jerzy Boguszewski
                              Agata Susoł

Radny – Zygmunt Józef Kosk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 82

Zabytki

Dom nr 7, drewniany, początek XX
 
Zachowane są zasadnicze elementy rozplanowania historycznego układu wsi.


Historia

Winna Wypychy, osada, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skurze, o 43 wiorsty od Bielska. Winna Wypychy mają 159 dziesięcin (14 łąk i pastwisk, 8 lasu, 5 nieużytków). (J. Krz.)(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 551)