Seminarium podsumowujące projekt "Nasza Szkoła"
15.04.2008.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu jako jedna z 10 podlaskich szkół zakwalifikowała się do udziału w projekcie “Nasza szkoła”, którego celem było efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programów rozwoju szkół z obszarów wiejskich województw Ściany Wschodniej.
   
Wstępnym etapem prac w ramach projektu było przeprowadzenie ankiet i sporządzenie diagnozy kondycji szkoły. Na tej podstawie sporządzono Program Rozwoju Szkoły, który miał za zadanie zapewnić uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, umożliwić zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz określić ramy współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.
   
Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie obejmował wsparcie finansowe w wysokości 100 tys. zł na realizację programu oraz kompleksowe doradztwo i warsztaty przy opracowywaniu i wdrażaniu programów rozwoju szkół.
   
11 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu podsumowano realizację projektu “Nasza Szkoła”. W spotkaniu udział wzięli m.in. starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz dyrektor Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie Antoni Piłat.
   
W czasie trwania projektu w ZSOiZ prowadzono zajęcia sportowe piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki ręcznej i piłki nożnej chłopców, zajęcia taneczne – hip hop dziewcząt i break dance chłopców, zajęcia muzyczne i kółka teatralnego, Młodzieżowe Warsztaty Komputerowe, Otwarte Warsztaty Komputerowe, wolontariat. Młodzież uczestniczyła także w wycieczce krajoznawczej do Zakopanego i obozie edukacyjnym w Ostródzie.
   
Nauczyciele zaangażowani w poszczególne działania omówili w czasie seminarium ich przebieg i efekty, natomiast uczniowie przedstawili fragmenty sztuki przygotowanej przez kółko teatralne, nowe układy choreograficzne grupy tanecznej dziewcząt i utwory muzyczne przygotowane przez chór na Koncert ku czci Jana Pawła II.

        
Seminarium podsumowujące projekt “Nasza Szkoła”

Seminarium podsumowujące projekt “Nasza Szkoła”

Seminarium podsumowujące projekt “Nasza Szkoła”

Seminarium podsumowujące projekt “Nasza Szkoła”