Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu
29.01.2008.

Członkowie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu spotkali się w sobotę na walnym zebraniu sprawozdawczym.
   
W 2007 roku stan osobowy jednostki nie uległ zmianie - było 24 strażaków czynnych i 4 honorowych. Najważniejszym osiągnięciem tego roku był zakup nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego z napędem 4x4 o pojemności 2500 litrów, z elektryczną wyciągarką i masztem oświetleniowym. Kupno samochodu zostało sfinansowane z dotacji pochodzących z różnych źródeł. Zakupiono także osiem odcinków węża tłocznego W-52.
   
Strażacy OSP w Ciechanowcu wyjeżdżali w 2007 roku do 71 zdarzeń na terenie naszej gminy (na 637 zdarzeń w powiecie) czyli do 18 pożarów (na 145 w powiecie), 52 zagrożeń miejscowych (na 393 w powiecie), 1 alarm był fałszywy.
   
Plany działalności na rok 2008 przewidują pozyskanie 5 nowych członków, zakupienie aparatów oddechowych, agregatu prądotwórczego, latarek, umundurowania wyjściowego; przeprowadzenie szkoleń podstawowych, szkoleń bhp i kursów medycznych oraz organizację obchodów 100-lecia istnienia ciechanowieckiej OSP.
   
Strażacy w czasie walnego zebrania wyrazili wolę przyłączenia się do realizowanego przez Zarząd Główny Związku OSP RP projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. Projekt przewiduje utworzenie na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych „Centrów kształcenia” wyposażonych w sprzęt komputerowy, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany na własność OSP. „Centrum” będzie udostępniać i organizować szkolenia na odległość, procesy edukacyjne, kursy i egzaminy.
   

Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu