Norbert Tomaszewski laureatem Nagrody Starosty Wysokomazowieckiego
20.12.2007.

W Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka odsłonięto 16 grudnia 2007 roku tablicę upamiętniającą Kazimierza Uszyńskiego, współtwórcę i pierwszego dyrektora muzeum. Tablicę, której mottem są słowa: “Miarą człowieka jest jego dzieło” odsłoniła żona Helena Uszyńska.
   
Na uroczystość odsłonięcia tablicy przybyło z całej Polski wielu gości, którzy zetknęli się z Kazimierzem Uszyńskim przy różnych okazjach. Na tle pokazów slajdów ze zdjęciami dokumentującymi jego życie, wspominano barwne epizody z nim związane. Kazimierz Uszyński był niezwykle aktywnym społecznie człowiekiem – oprócz wieloletniego sprawowania funkcji dyrektora Muzeum Rolnictwa, przez wiele lat był radnym w gminie i powiecie, działał w PTTK i organizacjach ochrony zabytków, był członkiem – założycielem i wieloletnim sekretarzem i prezesem Towarzystwa Miłośników Ciechanowca.

Norbert Tomaszewski laureatem Nagrody Starosty Wysokomazowieckiego