XII Sesja Rady Miejskiej
12.12.2007.

10 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęła się tradycyjnie od przyjęcia porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, po czym Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z pracy pomiędzy sesjami.
   
Burmistrz poinformował, że tym czasie zostały definitywnie zakończone inwestycje drogowe w Antoninie i Zadobrzu, wymieniono okna w budynku Urzędu Miejskiego i zabezpieczono elewację na zimę (reszta remontu przewidziana jest na wiosnę), wymieniane są okna w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, został otwarty Ośrodek Animacji Kultury Wiejskiej w Winnie-Poświętej, zakończyły się kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Miejskim i Przedsiębiorstwie Robót Komunalnym “Fare” oraz została ukończona renowacja ul. Mickiewicza. W ostatnim tygodniu zrezygnował z zajmowanego stanowiska Zastępca Burmistrza Wiktor Wojtkowski.
   
Radni podjęli wszystkie zaplanowane na tę sesję uchwały oraz rozpatrzyli wnioski komisji Rady dotyczące projektu budżetu gminy na 2008 rok. W czasie dyskusji nad prowizorium budżetowym przedstawiono kilka problemów, z których sformułowano i przegłosowano wnioski: o sklasyfikowanie mienia komunalnego gminy (co do wynajmu, co do remontu, co do wyburzenia); o przeznaczenie środków na sporządzenie projektu przebudowy drogi we wsi Czaje-Bagno; o dokończenie robót na ulicy Wierzbowej i Spółdzielczej; o sporządzenie dokumentacji na dokończenie wodociągowania gospodarstw wiejskich; o wyżwirowanie drogi Łempice – Koce Borowe; o zabezpieczenie w budżecie większych środków na remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz o dokonanie analizy i ewentualnych konsultacji społecznych w sprawie budowy nowego fragmentu ulicy Szkolnej i ronda przy ulicy Sienkiewicza.
   
Najważniejszymi inwestycjami zaplanowanymi w prowizorium budżetowym są: modernizacja drogi we wsi Skórzec; sporządzenie dokumentacji na modernizację ulic Uszyńskiej, Mogilnej i Ralkowej oraz Wińskiej, Szerokiej i Wąskiej; wykupienie gruntów, na których położona jest droga do Zadobrza; modernizacja kolektorów na ulicach Armii Krajowej i Wspólnej; sporządzenie dokumentacji na remont kina i budynku po synagodze; budowa hali sportowej przy Guimnazjum; rozpoczęcie prac przy stworzeniu Centrum Rekreacyjnego, czyli oczyszczenie zalewu i obwałowanie wyspy.

XII Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej