11 listopada w Łempicach
15.11.2007.

Zgodnie z wieloletnią tradycją 11 listopada 2007 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Łempicach w kaplicy pw. M. B. Częstochowskiej w Łempicach przedstawili montaż słowno-muzyczny przygotowany na Święto Niepodległości. Akademia przypomniała ważniejsze fakty historyczne z czasów niewoli Polski oraz opowiadała o odwadze i poświęceniu wielu pokoleń Polaków.
   
Program uroczystości przyczynił się do budzenia uczuć patriotycznych wśród najmłodszego pokolenia, szacunku dla tradycji narodowej oraz pogłębiania zainteresowań przeszłością Polski.
   
Występ swoją treścią wzruszył wszystkich widzów, zwłaszcza tych należących do najstarszego pokolenia, którzy nie zapomnieli o walkach i zmaganiach rodaków walczących o wolność Ojczyzny. Inscenizacja przywołała wiele wspomnień i wzruszeń, wiele osób włączyło się do wspólnego śpiewu pieśni takich jak „Legiony” czy „Wojenko, wojenko...”. 

Występ jak zawsze został przyjęty z życzliwością i zainteresowaniem ze strony księży oraz mieszkańców Łempic i okolicznych miejscowości. Występujący uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

                                                                          

Szkoła Podstawowa
w Łempicach


11 listopada w Łempicach