XI sesja Rady Miejskiej
31.10.2007.

Po rozpoczęciu XI sesji Rady Miejskiej i przegłosowaniu porządku obrad Burmistrz Ciechanowca składając sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami powiedział o podpisaniu ugody z Gminą Żydowską Wyznaniową w Warszawie, ukończeniu remontu drogi w Czajach-Wólce, ostatnich pracach przy drogach w Antoninie i Zadobrzu oraz rozpoczęciu, prowadzonego z pieniędzy zaoszczędzonych w budżecie UM a nie z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje gminne, remoncie elewacji i wymianie okien w budynku Urzędu Miejskiego.
   
Przewodnicząca Rady Miejskiej i Burmistrz przedstawili informacje o analizach oświadczeń majątkowych za rok 2006 oraz odczytano informację o analizie oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza przeprowadzonej przez Wojewodę. 

Spośród zgłoszonych kandydatów radni w tajnym glosowaniu ławnikami Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem zostali wybrani: Marek Karolewski, Dorota Agata Koc, Elżbieta Komarowska i Agnieszka Agata Wyszyńska, ławnikami Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Zambrowie: Bożena Sienicka i Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska. 

Radni podjęli także uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu, przystąpienia Gminy Ciechanowiec do „Polskiego Projektu 400 Miast”, który realizujebezpłatny program badań w zakresie redukcji ryzyka zawałów serca i udarów mózgu.
   
W czasie sesji rozpatrzono skargi złożone do Rady Miejskiej, przedstawiono sprawozdanie z kontroli gminnych instytucji kulturalnych, jak została ostatnio przeprowadzona przez Komisję Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu Rady Miejskiej, odpowiedziano na interpelacje i zapytania radnych oraz wysłuchano postulatów zgłaszanych przez mieszkańców naszej gminy.

XI sesja Rady Miejskiej