Gminne ćwiczenia jednostek OSP
16.10.2007.

Las w Tworkowicach był w niedzielę, 14 października, miejscem ćwiczeń gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W manewrach wzięło udział ponad 50 strażaków z jednostek OSP z Bujenki, Koców-Basi, Pobikier, Winny-Chrołów, Tworkowic, Wojtkowic Starych, jednostki OSP KRSG w Ciechanowcu oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Wysokiego Mazowieckiego.
   
Program ćwiczeń przygotowany przez Komendę Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem obejmował doskonalenie umiejętności działania strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w przypadku działań związanych z gaszeniem przestrzennych pożarów lasów, z uwzględnieniem zasilania z naturalnych zbiorników wodnych, sprawdzenie możliwości i wydajności pojazdów pożarniczych i motopomp przy przetłaczaniu wody na duże odległości, doskonalenie i koordynacja współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z gminy Ciechanowiec, sprawdzenie praktyczne działania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu, w przypadku zdarzeń wymagających użycia do działań gaśniczych dużej ilości sił i środków. 

Przebieg ćwiczeń nadzorowali strażacy z Komendy Powiatowej PSP: zastępca komendanta młodszy brygadier Tomasz Sieńczuk, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej młodszy brygadier Zbigniew Zalewski i zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej starszy kapitan Maciej Krajewski.

Więcej zdjęć... 

Gminne ćwiczenia jednostek OSP