Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich mogiły zbiorowej i pomnika
18.09.2007.

Zakończył się remont mogiły zbiorowej ofiar terroru II wojny światowej znajdującej się w Ciechanowcu, przy drodze do Kozarzy, na tzw. Ciarkach. Prace remontowo-konserwatorskie, które dotyczyły również kamiennego obelisku pomnika trwały do 10 września.
   
Prace obejmowały m.in. wymianę ogrodzenia i słupków ogrodzeniowych, wykonanie dwóch furtek, nowego fundamentu i odnowienie powierzchni terenu na którym znajduje się zbiorowa mogiła. Wykonane zostały granitowe okładziny cokołu pomnika, wymieniono także tablicę memoratywną na nową.

Remont mogiły zbiorowej i pomnika ofiar terroru II wojny światowej został sfinansowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Podlaski Urząd Wojewódzki i Urząd Miejski w Ciechanowcu.

Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich mogiły zbiorowej i pomnika

Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich mogiły zbiorowej i pomnika

Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich mogiły zbiorowej i pomnika