Rozpoczął się rok szkolny 2007/2008
03.09.2007.

Podobnie jak w innych placówkach oświatowych, we wszystkich szkołach na terenie gminy Ciechanowiec uczniowie, nauczyciele i dyrekcja uczestniczyli w inauguracji nowego roku szkolnego. W uroczystościach rozpoczynających rok szkolny w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu udział wzięli: Burmistrz Ciechanowca, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa oraz członkowie Rady Pedagogicznej.
   
Dla dzieci zaczynających naukę dzwonek zabrzmiał tego dnia po raz pierwszy, pozostali uczniowie będą kontynuować naukę w kolejnych klasach.

Nowością w tym roku są mundurki szkolne, które obowiązkowo nosić będą wszyscy uczniowie „zerówek”, szkół podstawowych i gimnazjów. 

W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu naukę w klasach I-VI i w „zerówce” rozpoczęło łącznie 520 uczniów. Kadra pedagogiczna liczy 40 osób. W Szkole Podstawowej w Łempicach pod opieką 9 nauczycieli znajduje się 58 uczniów. Nowy rok szkolny rozpoczęło także 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Radziszewie, w której również uczy 9 nauczycieli. 

Do Szkoły Podstawowej w Kocach-Schabach uczęszcza 39 uczniów, w tym 2 do „zerówki”. W szkole uczy 7 nauczycieli.. 

W Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu rozpoczęło naukę 324 uczniów, 108 w I klasie, 155 w II klasie oraz 131 w III klasie. Kadra pedagogiczna liczy 36 osób.

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczęszczać będzie 42 uczniów, którzy kształcić się będą w zawodach fryzjer, sprzedawca, kucharz, mechanik samochodowy, rzeźnik wędliniarz i stolarz. Kadra nauczycielska liczy 8 osób.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza nauki pobierać będzie łącznie 970 osób, z czego 531 osób to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego (121 w I klasie), 32 Technikum, 31 Zasadniczej Szkole Zawodowej. W Szkole Policealnej dla Dorosłych w specjalności technik informatyk 38 osób, technik administracji 80 osób, technik agrobiznesu 45 osób, opiekun domu pomocy społecznej 28 osób.

Więcej zdjęć...

Rozpoczął się rok szkolny 2007/2008