Zakończono modernizację budynku Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnie-Poświętnej
23.08.2007.

W ubiegłym roku zostało podpisane porozumienie trójstronne „Winna z tradycją w przyszłość 2006-2009”. Sygnatariusze umowy: Gmina Ciechanowiec, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej i Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, określili działania, które trzeba podjąć by poprawić warunki życia mieszkańców Ziemi Wińskiej. W porozumieniu zawarto plany modernizacji dróg gminnych, poprawę bezpieczeństwa drogi powiatowej (poprzez budowę parkingu, chodników oraz wyznaczenie przejść dla pieszych przy kościele parafialnym), remont strażnicy i zakup wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnie-Poświętnej oraz utworzenie Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w celu aktywizacji społeczności, rozwoju oświaty i kultury, wzmacniania więzi lokalnej, a w szczególności kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży.
   
Na potrzeby Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej Parafia pw. św. Doroty użyczyła Gminie Ciechanowiec zabytkowy drewniany budynek parafialny. Po wykonaniu dokumentacji, przystąpiono w kwietniu do modernizacji budynku – między innymi wymieniono stolarkę budowlaną, ocieplono i oszalowano elewację, położono posadzki, zamontowano kominek, wykonano przyłącze wodociągowe i przydomową oczyszczalnię ścieków, utwardzono plac i ogrodzono działkę. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 450 tys. złotych, z czego 251 tys. to dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Odbioru technicznego ukończonych prac dokonano 20 sierpnia 2007 roku. Siedziba Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnie-Poświętnej jest więc gotowa, natomiast kształt działalności będzie zależał od mieszkańców wińskiej parafii, ich pomysłowości w artykułowaniu potrzeb i aktywności w pracach na rzecz lokalnej społeczności.

Więcej zdjęć...


Zakończono modernizację budynku Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnie-Poświętnej