Centrum sportowo-rekreacyjne w Ciechanowcu
13.07.2007.

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie projektu zorganizowania centrum sportowo-rekreacyjnego w Ciechanowcu, w którym udział wzięli radni Rady Miejskiej, burmistrz i zastępca burmistrza Ciechanowca, przedstawiciele środowisk sportowych oraz inni zainteresowani.
   
Architekci z Pracowni Usług Projektowych i Inwestycyjnych “Novum” z Białegostoku przedstawili założenia programowo-przestrzenne koncepcji zagospodarowania terenów sportowych i rekreacyjnych na “wyspie” w Ciechanowcu.

Po wysłuchaniu założeń zebrani zgłosili kilka propozycji zmian i uzupełnień projektu, m. in.: zaprojektowanie rzutni do rzutu oszczepem i dyskiem, fontanny na zalewie lub innych urządzeń natleniających wodę, ścieżki spacerowej wzdłuż starego koryta Nurca od strony ul. Wspólnej, zmiany lokalizacji amfiteatru oraz postulowali dokonanie odpowiednich uzupełnień w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Właśnie teraz, na etapie projektowania rozważane są różne pomysły np.: wykorzystania mas ziemnych z pogłębiania zalewu do wykonania wałów przeciwpowodziowych, co obniżyło by koszty tych prac. 

Następnym krokiem w realizacji tego projektu będzie wydanie decyzji o warunkach zabudowy „wyspy”, co jest niezbędne do rozpoczęcia prac na projektanmi technicznymi, które będą załącznikami do wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2008–2009, a projekt przewiduje możliwość wykonywania prac etapami.

Plany Centrum sportowo-rekreacyjnego:
Wyspa - plan ogólny - plik pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis001.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis002.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis003.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis004.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis005.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis006.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis007.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis008.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis009.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis010.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis011.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis012.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis013.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis014.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis015.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis016.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis017.pdf         
Wyspa - Ciechanowiec_opis018.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis019.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis020.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis021.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis022.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis023.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis024.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis025.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis026.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis027.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis028.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis029.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis030.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis031.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis032.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis033.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis034.pdf