Otwarcie Świetlicy Organizacji Społecznych w Ciechanowcu
11.07.2007.

W Ciechanowcu odbyło się otwarcie Świetlicy Organizacji Społecznych, która rozpoczęła swoją działalność w budynku Przedszkola przy ul. Mickiewicza 29 a. Pomysł urządzenia świetlicy w wolnych pomieszczeniach jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę powstających na terenie gminy Ciechanowiec organizacji non-profit oraz społecznych organizacji pozarządowych.
   
Remont oraz zaadaptowanie pomieszczeń na potrzeby świetlicy przeprowadzony został z funduszy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Świetlica posiada osobne wejście od podwórza, dużą salę z zapleczem łazienkowym oraz szatnię. W przyszłości planowane jest zorganizowanie w świetlicy bezpłatnego punktu konsultacyjnego, w którym pomocy osobom potrzebujących będą udzielać specjaliści.

W uroczystym otwarciu Świetlicy Organizacji Społecznych uczestniczyli: Burmistrz Ciechanowca, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, dyrektorzy ośrodków kultury, przedsiębiorcy. Obecni byli także członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej z Ciechanowca i Bogut, kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu oraz grupa samopomocowa z Siemiatycz.

Świetlica Organizacji Społecznych w Ciechanowcu będzie miejscem spotkań dla osób potrzebujących pomocy i grup samopomocowych osób uzależnionych. Z pomieszczeń będą mogły korzystać wszystkie organizacje pozarządowe, których aktywność wpisuje się szeroko rozumianą pomoc społeczną w dziedzinie ochrony zdrowia, podejmowania działalności profilaktycznej oraz działania na rzecz dobra publicznego. 
 
Otwarcie Świetlicy Organizacji Społecznych w Ciechanowcu
 
Otwarcie Świetlicy Organizacji Społecznych w Ciechanowcu
 
Otwarcie Świetlicy Organizacji Społecznych w Ciechanowcu
 
Otwarcie Świetlicy Organizacji Społecznych w Ciechanowcu