Najlepsza w Rzeczpospolitej
22.06.2007.

Zakończenie roku szkolnego klas VI w Radziszewie Starym miało w tym roku wyjątkowo uroczystą oprawę. Szkoła Podstawowa ze Radziszewa Starego została najlepszą szkołą sposród 13 191 szkół podstawowych w Polsce. Jej uczniowie: Karolina Boguszewska, Natalia Niemyjska, Tomasz Morawski, Piotr Olszewski, Wojciech Ołtarzewski i Paweł Porzeziński, uzyskali najwyższe w kraju wyniki z “egzaminu szóstoklasisty”.
   
Po podsumowaniu wyników okazało się, że średnia w szkole wyniosła 39,5 pkt. Osiągnięcie uczniów ze Starego Radziszewa jest tym bardziej cenne, że średnia w kraju to 26,6 pkt. Przy podziale szkół ze względu na lokalizację, najwiekszą średnią – 28,1 pkt, uzyskali uczniowie szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców a średnia szkół wiejskich wyniosła 25,6 pkt.

Dyrektor szkoły Elżbieta Komarowska, podkreśliła w swoim wystąpieniu, że na tegoroczny sukces złożyło się bardzo wiele czynników – wieloletnia, wytrwała praca nauczycieli, ambicja, chęć do pracy i zaangażowanie uczniów oraz pomoc i wsparcie ze strony rodziców.

Wysiłek i pracowitość szóstoklasistów, ich zaangażowanie w życie szkoły, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowanie szkoły na zewnątrz, zostały nagrodzone nie tylko doskonałymi świadectwami – pięcioro z nich ukończyło szkołę ze średnią równą lub wyższą niż 5,0, ale także dyplomami i upominkami, które wręczyli im wicekurator Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Grażyna Ewa Wiśniewska, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Jolanta Gołaszewska, burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko oraz dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym. 

Dzieci po złożeniu “ślubowania absolwenta” pożegnały się ze szkołą przedstawiając montaż słowno-muzyczny podsumowujący wszystkie lata nauki i wręczając kwiaty nauczycielom. Także uczniowie młodszych klas przygotowali część artystyczną i pożegnalne upominki dla starszych kolegów.

 
Więcej zdjęć...

 
Najlepsza w Rzeczpospolitej