Modernizacja drogi gminnej do wsi Zadobrze
20.06.2007.

8 czerwca br. rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej do wsi Zadobrze. Wykonaniem prac budowlanych zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „TRAKT” z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na „modernizację drogi gminnej do wsi Zadobrze”.

Prace obejmują w szczególności: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odnowienie korpusu drogowego, podbudowę, wykonanie odcinka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych długości 700 metrów i szerokości 6 metrów z utwardzonymi poboczami, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie.

Termin ukończenia modernizacji drogi do Zadobrza przewidziano na koniec lipca, jednak wysokie zaawansowanie prac wskazuje na możliwość zakończenia budowy już w czerwcu. Koszt inwestycji finansowanej ze środków własnych gminy wniesie ok. 300 tys. zł. 
Modernizacja drogi gminnej do wsi Zadobrze

Modernizacja drogi gminnej do wsi Zadobrze

Modernizacja drogi gminnej do wsi Zadobrze