buy medication online
 
Walne zebranie Koła Łowieckiego "Rogacz" Drukuj
25.04.2007.

22 kwietnia 2007 roku odbyło się walne zebranie członków Koła Łowieckiego “Rogacz”. Po powitaniu i wprowadzeniu sztandaru, Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2006. W ubiegłym roku Koło m.in.: zalegalizowało funkcjonowanie strzelnicy, prowadziło dalsze prace budowlane na strzelnicy, organizowało zawody strzeleckie, polowania zbiorowe oraz zimowe dokarmianie zwierzyny.
   
Przeprowadzono wybory na wakujące stanowisko - nowym Prezesem Koła Łowieckiego „Rogacz” został wybrany Jan Netter.
   
Po dyskusji podjęto także decyzje dotyczące działalności Koła Łowieckiego „Rogacz”. Główne zadania w 2007 roku to:
  - organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny:
     • pogłębienie 5 bagienek śródleśnych lub polnych, 
    • organizowanie remiz śródpolnych – zasadzenie 1000 jabłonek w celu zasilenia bazy pokarmowej łowiska,
     • zintensyfikowanie dokarmiania zwierzyny, szczególnie saren i dzików,
     • budowa lizawek koło paśników,
  - zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego poprzez kontrole łowisk oraz uściślenie współpracy z Policją i Strażą Leśną;
  - zorganizowanie przynajmniej 2 szkoleń teoretyczno – praktycznych z zakresu łowiectwa;
  - wzmocnienie współpracy ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej z zakresu ochrony przyrody, ochrony zwierzyny i opieki nad nią, zachowania naturalnego środowiska m.in.poprzez:
     • zorganizowanie konkursów plastycznych o tematyce łowieckiej we wszystkich szkołach,
     • zorganizowanie Dnia Dziecka na strzelnicy myśliwskiej,
  - organizowanie zawodów i treningów strzeleckich w celu szkolenia, rekreacji i współzawodnictwa
  - podjęcie starań o zorganizowanie na Stzelnicy Koła Łowieckiego „Rogacz” ogólnopolskich zawodów strzeleckich;
  - organizacja obchodów 60-lecia Koła według planu opracowanego przez Zarząd.
 
Walne zebranie Koła Łowieckiego “Rogacz”
 
Walne zebranie Koła Łowieckiego “Rogacz”
 
Walne zebranie Koła Łowieckiego “Rogacz”
 
Walne zebranie Koła Łowieckiego “Rogacz”
 
Walne zebranie Koła Łowieckiego “Rogacz”
 
Walne zebranie Koła Łowieckiego “Rogacz”
 
Walne zebranie Koła Łowieckiego “Rogacz”
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl