buy medication online
 
VII sesja Rady Miejskiej Drukuj
20.04.2007.

16 kwietnia, odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad było przewidziane głosowanie nad siedmioma uchwałami dotyczącymi: absolutorium dla Burmistrza za 2006 rok, zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmiany w Statucie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, obwodów głosowania, przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec”, zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
   
Rada Miejska uchwaliła sześć z zaplanowanych uchwał. Głosowanie nad uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec” zostało przełożone na następną sesję.

Z treścią podjętych uchwał można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII sesja Rady Miejskiej

 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl