buy medication online
 
Gimnazjum beneficjentem ogólnopolskiego programu "Przyjazna szkoła" Drukuj
18.04.2007.

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zostało beneficjentem ogólnopolskiego programu “Przyjazna szkoła”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
Projekt zakłada wdrożenie projektów rozwojowych dla 315 szkół uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę i oferuje:
posiadanie wyszkolonej kadry w obszarach pozyskiwania funduszy na projekty rozwojowe,
uzyskanie dostępu do informacji o źródłach finansowania działań celowych,
dostęp do wortalu projektu i platformy e-learningowej z licznymi atrakcyjnymi kursami dla uczniów i kadry,
wyjście z działaniami do społeczności lokalnej i budowanie z nami społeczeństwa obywatelskiego,
zdobycie prestiżu uczestniczenia w projekcie z bardzo wieloma znamienitymi partnerskimi instytucjami,
umożliwi szkole dalszą współpracę z realizującym projekt Stowarzyszeniem “Przyjazna szkoła”. 

W pierwszym etapie realizacji projektu przeszkolonych zostanie 315 nauczycieli opiekunów. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II będzie uczestniczyło w szkoleniu w dniach 14-17 maja 2007 w Nowogrodzie. Szkolenia przygotują nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu.

W drugiej fazie nastąpi wdrożenie opracowanych projektów rozwojowych z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e–learningu w procesie nauki i organizacji zajęć pozalekcyjnych. 

Zarówno na etapie przygotowywania, jak i wdrażania programu, prowadzone będzie wsparcie doradcze dla nauczycieli. Ewaluacja projektu pozwoli na szersze stosowanie wypracowanych rozwiązań. To projekt skierowany nie tylko do dzieci, młodzieży i środowiska szkolnego, ale także do całych społeczności lokalnych z uwzględnieniem ich specyfiki lokalnej, czyniących szkołę miejscem integracji społecznej.

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl