buy medication online
Biblioteka Publiczna Drukuj


Biblioteka Publiczna jest w Ciechanowcu najstarszą instytucją kulturalną - rozpoczęła swą działalność już 15 stycznia 1949 roku. Księgozbiór liczył wtedy 289 woluminów, a wyposażeniem były: szafa, krzesło i stół. Bibliotekę prowadził za drobną ryczałtową opłatą pracownik Zarządu Miasta.

1 października 1950 roku rozpoczęła pracę na pełnym etacie długoletnia kierowniczka pani Regina Łukasiewicz. Przez wiele lat Biblioteka borykała się z trudnymi warunkami, kilkakrotnie zmieniała lokale. W roku 1976 przeprowadziła się do pomieszczenia (ponad 130 m²) w budynku Urzędu Miasta i Gminy. W celu rozszerzenia zasięgu czytelniczego oraz zwiększenia i ułatwienia dostępności do zbiorów bibliotecznych jak najszerszej rzeszy lokalnej społeczności, utworzono w roku 1975, na bazie Bibliotek Gromadzkich, trzy Filie Biblioteczne: w Winnie-Chrołach, Pobikrach i Przybyszynie, oraz 24 Punkty Biblioteczne. Uległa również zmianie nazwa biblioteki na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ciechanowiec.

Dalsza reorganizacja nastąpiła w roku 1984, powstał mianowicie Oddział dla dzieci. Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książki, Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu prowadziła różnorodne formy pracy z czytelnikiem, głównie dziecięcym. Działania biblioteki w tym zakresie koncentrowały się głównie na przeprowadzaniu konkursów, lekcji bibliotecznych, wieczorów baśni. Odbywały się również wycieczki uczniów klas młodszych do biblioteki, których celem było zapoznanie dzieci z księgozbiorem, katalogami oraz specyfiką pracy biblioteki publicznej. W roku 1991 Bibliotekę połączono z Miejskim Ośrodkiem Kultury, likwidacji uległy Filie i Punkty Biblioteczne. Od roku 2000 Miejska Biblioteka Publiczna istnieje jako samodzielna instytucja, w ramach, której działa Wypożyczalnia dla dorosłych i Oddział dla dzieci.

Filie Biblioteczne

Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, uchwałą z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 182/XXXI/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu umożliwiła utworzenie filii, skutkiem tego w 2010 roku swoją działalność rozpoczęła Filia w Winnej-Poświętnej, a w następnym roku w Pobikrach. 

W roku 2013 Biblioteka wraz z filiami przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. PRB to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem było wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Biblioteki uczestniczące w projekcie otrzymały sprzęt komputerowy i wzięły udział w cyklu szkoleń i warsztatów. Program PRB zaplanowany był na 5 lat od 2009 r. do 2013 roku. Swoim zasięgiem objął ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach.

Księgozbiór

Na początku roku 2017 księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczył 33 313 woluminów w trakcie bieżącej selekcji ubytkowano 4426 książek nienadających się do użytkowania i nieaktualnych treści, toteż na koniec roku 2017, ilość woluminów zmniejszyła się a obecnie wynosi 29 465. W tym literatura piękna dla dorosłych to 12 688, literatura piękna dla dzieci – 8 348, literatura  popularnonaukowa – 8 429 woluminów. Tym samym zyskaliśmy miejsce na nowości wydawnicze. W bibliotece  zarejestrowanych było około 800 czytelników, którzy wypożyczyli ok. 1000 książek. Ogółem odwiedziło bibliotekę ponad 6 tys. czytelników, z tego ok. 2 tys. to czytelnicy którzy odwiedzili czytelnię,  oraz skorzystali z bezpłatnego dostępu do  Internetu. Dużą popularnością cieszyły się czasopisma bieżące, na zewnątrz wypożyczono je około 2 tyś.

Nowa siedziba Biblioteki

2 mln złotych to kwota dotacji jaką otrzymała biblioteka w roku 2016 na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

W lipcu 2017 roku na teren budowy wkroczyła, wyłoniona w przetargu, firma DARTOM z Białegostoku rozpoczynając prace przygotowawcze: oczyszczanie terenu i prace rozbiórkowe. Z końcem roku doprowadzono do "stanu surowego zamkniętego”: wylano fundamenty,  wykonano konstrukcje i pokrycie dachowe, zamontowano częściowo stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, położono część tynków wewnętrznych, izolacje cieplne, ocieplono częściowo ściany budynków, z konstrukcji żelbetowych i betonowych powstały dwie bryły, które będą spełniać funkcję biblioteczną. Prace wykończeniowe potrwają do końca września 2018 roku.

Projekt przewiduje powstanie wielofunkcyjnej sali widowiskowej i foyer wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. W istniejącej bryle budynku wprowadzone zostaną zmiany m.in. w postaci nowego wejścia głównego wraz z holem wejściowym. Budynek kina zostanie też rozbudowany od strony zachodniej i wzbogacony o dwie bryły bezpośrednio z nim połączone. Pierwsza dobudowana część będzie przeznaczona na bibliotekę dla dzieci, gabinet dyrektora i komunikację wraz z wyjściem na taras, druga część będzie pełniła funkcję biblioteki głównej. Elewacje budynku będą wykończone cegłą i okładziną elewacyjną, tynkami szlachetnymi oraz licznymi przeszkleniami, nadającymi im współczesny charakter.

Po rozbudowie powierzchnia użytkowa biblioteki wyniesie 749,81 m2.

 

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje:

  • literaturę piękną w bogatym wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • księgozbiór popularnonaukowy
  • czasopisma (m.in. prasa lokalna, tygodniki i czasopisma dla dzieci i młodzieży)
  • bezpłatny dostęp do Internetu.


Katalog Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

 Klauzula informacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

 

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mostowa 8
18-230 Ciechanowiec
e-mail: biblioteka_ciechanowiec@op.pl
tel.: 518-877-020

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00–16.00
wtorek - piątek 8.00–18.00
sobota 9.00–15.00

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

 

Bibloteka Publiczna

 

 


 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl