buy medication online
 
Pozyskiwanie funduszy przez ZSOiZ Drukuj
11.04.2007.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu aktywnie poszukuje funduszy na sfinansowanie swoich zamierzeń. W tym roku nauczyciele i dyrekcja ZSOiZ przygotowali ok. 10 projektów, które złożyli w różnych instytucjach realizujących programy grantowe.
   
ZSOiZ uczestniczy m.in.: w realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ogólnopolskim konkursie na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich „JANKO MUZYKANT”, w programie „RÓWNAĆ SZANSE” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży czy też w „BLISKO BOISKO” - programie budowy boisk z trawy syntetycznej umożliwiających całoroczną, bezpieczną grę w piłkę prowadzonym przez Ministerstwo Sportu oraz PZU S.A. i PZU Życie SA.

W tym roku dwa projekty złożone przez ZSOIZ zostały zakwalifikowane do realizacji. Pierwszy projekt złożony w programie „AKTYWNA SZKOŁA” realizowanym przez Oddział Białostocki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, przewidywał przeznaczenie przyznanych 30 tys. zł na wyrównanie szans edukacyjnych - zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, przygotowujące do matury i na studia itp. Drugi projekt, złożony w programie „NASZA SZKOŁA” - Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej realizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest nieco większy: oprócz wyrównywania szans edukacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych czy przygotowujących do matury i na studia, przewiduje też doskonalenie nauczycieli czy organizowanie wyjazdów edukacyjnych (przyznano 100 tys. zł).

Niestety, ponieważ oba projekty: „AKTYWNA SZKOŁA” i „NASZA SZKOŁA” finansowane są częściowo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Działanie 2.1 - “Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie”, a przepisy zezwalają na korzystanie tylko z jednej dotacji w ramach Działania, ZSOiZ musi zrezygnować z jednego z grantów.

 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl