buy medication online
 
Szkolenia dla rolników Drukuj
09.03.2007.

8 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyły się zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dwa szkolenia: pierwsze dotyczące Dopłat do płatności obszarowych w 2007 roku i drugie pt.: Wymagania wynikające z zasady wzajemnej zgodności “cross–compliance”.
   
Zasada wzajemnej zgodności czyli „cross - compliance” określa normy środowiskowe i dobrostan zwierząt, których przestrzeganie ma warunkować otrzymanie unijnych dotacji, niezależnie od wielkości produkcji. Główną ideą przyświecającą tej zasadzie jest poprawa konkurencyjności rynkowej producentów rolnych.
   
Zgodnie z „cross–compliance” producent rolny, aby móc otrzymać płatności bezpośrednie, musi spełniać określone wymagania w zakresie: standardów ochrony środowiska, zdrowotności ludzi i zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz identyfikacji chorób zwierzęcych. Wymagania te zawarte są w 14 dyrektywach i 5 rozporządzeniach.
   
W krajach Starej Unii instrument ten jest wdrażany od stycznia 2005 roku. W Polsce, podobnie jak w innych nowych krajach członkowskich, zasada wzajemnej zgodności w pełnym zakresie będzie obowiązywała od momentu przejścia z uproszczonego systemu Jednolitej Płatności Obszarowej (SAPS – Single Area Payment Scheme) na System Płatności Jednolitej (SPS – Single Payment Scheme), czyli prawdopodobnie od 2009 roku.

 
Szkolenia dla rolników
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl