buy medication online
 
Przygotowania pracowników Urzędu Miejskiego do wprowadzenia eUrzędu Drukuj
15.02.2007.

W całej Polsce trwają przygotowania do wdrożenia (do dnia 01.05.2008 roku) systemu elektronicznej obsługi i załatwiania spraw interesanta, czyli eUrzędu. Według przyjętych przez prawodawcę założeń system eUrząd ma umożliwić:

Załatwianie przez interesanta spraw właściwych przedmiotowo dla urzędu, a w szczególności:
• Pobieranie informacji o sposobie załatwienia spraw w urzędzie,
• Pobieranie wniosków w sprawach, w tym interaktywnych formularzy wniosków,
• Składanie wniosków przez interesantów za pośrednictwem Internetu,
• Uzyskanie informacji o stanie załatwianych spraw,
• Przesyłanie korespondencji w sprawach, w tym decyzji i pism urzędowych od Urzędu do interesanta,

Informowanie interesanta o sprawach wnoszonych drogą korespondencyjną (poza Internetem):
• Przesyłanie informacji o pismach od i do interesanta w sprawach,
• Przesyłanie informacji o stanie załatwianych spraw
• Informowanie interesanta o jego innych sprawach w urzędzie, np. stanie rozliczeń z Urzędem z tytułu należności podatkowych i opłat, danych przechowywanych w rejestrach urzędu.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia eUrzędu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizuje projekt “Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej”. Projekt współfinansowany jest przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
   
Dzięki temu projektowi pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu skorzystali z bezpłatnego kursu „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych (ITC) w zakresie zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji”. W ciągu czterech ostatnich tygodni każdy urzędnik uczestniczył w 35 godzinach zajęć, w czasie których zapoznał się z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów, Podpisem Elektronicznym oraz Pakietem Biurowym Open Office.

 
Przygotowania pracowników Urzędu Miejskiego do wprowadzenia eUrzędu

Przygotowania pracowników Urzędu Miejskiego do wprowadzenia eUrzędu

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl