buy medication online
 
Nagrody w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek przyznane Drukuj
03.02.2007.

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim po raz pierwszy został zorganizowany w 2005 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa i Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańców na wartość kulturową i piękno drewnianych budynków. W I edycji konkursu zgłoszono 31 obiektów.
   
Do współpracy przy II edycji konkursu Urząd Marszałkowski zaprosił Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Szersza reklama Konkursu w mediach i nawiązanie współpracy z Urzędami Gmin zaowocowało w 2006 roku zgłoszeniem do konkursu 197 obiektów drewnianych. 

W czasie objazdu i oceny zgłoszeń dokonanego w terenie, zdyskwalifikowano 46 obiektów jako nie odpowiadające kryteriom konkursu. Ostatecznie jury konkursu poddało ocenie 151 zgłoszeń. Spośród 23 obiektów nominowanych do nagród wybrano zwycięzców:

    I miejsce:
• Stefan Czabaj z Nowoberezowa, gm. Hajnówka, za “Zagrodę Stefana” składającą się z domu mieszkalnego i zagrody z 1863 roku oraz domu mieszkalnego z 1901 roku.

    II miejsce:
• Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja z Białowieży, gm. Białowieża, za plebanię z 1891 roku,
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Pietkowie, gm. Poświętne, za plebanię z II połowy XVIII wieku.
• Marek Mieszkowski z Czarkówki Dużej, gm. Perlejewo za budynek mieszkalny z 1865 roku.

    III miejsce:
• Adam Tomaszuk z miejscowości Soce, gm. Narew, za dom z 1932 roku,
• Alicja Matusiewicz z Tykocina, gm. Tykocin za dom z 1768 roku,
• Młodzieżowy Klub Sportowy “Sprząśla” z Supraśla, gm. Supraśl za zagrodę składająca się z budynków mieszkalnego i gospodarczego oraz kuźni z II połowy XIX wieku, które zostały przeniesione z Woronicz,
• Andrzej i Alicja Karczewscy z Masiewa I (Starego), gm. Narewka, za dom z 1945 roku,
• Piotr Szyryński z Posejneli, gm. Giby za dom z 1928 roku i spichlerz z przełomu XVIII/XIX. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 stycznia 2007 roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. K Kluka w Ciechanowcu. Na uroczystość byli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych oraz właściciele nominowanych i nagrodzonych budynków. Po wręczeniu nagród dyskutowano o potrzebie ochrony zanikającego budownictwa drewnianego i możliwościach uzyskania dotacji na ten cel.

W 2007 roku będzie ogłoszona III edycja Konkursu, którego gospodarzem ponownie będzie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
 
Nagrody w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek przyznane

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl