buy medication online
 
Gry polityczne Drukuj
04.01.2007.

29 grudnia 2006 roku odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Dotyczyła ona wyłącznie zmian budżetowych. Konkretnie chodziło o zmianę kredytu krótkoterminowego na długoterminowy w celu uniknięcia płacenia przez gminę bardzo wysokich odsetek. Kredyt ten został zaciągnięty przez poprzedniego Burmistrza na „modernizację oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Ciechanowcu”, która realizowana była w ramach unijnego programu ZPORR. Zwrot pieniędzy z funduszu ZPORR na spłatę tegoż kredytu może nastąpić dopiero w kwietniu 2007 roku. W celu uniknięcia karnych odsetek radni Rady Miejskiej powinni podjąć stosowną uchwałę. W przypadku nie podjęcia tej uchwały gmina musiałaby płacić odsetki karne w kwocie około 30 000 złotych miesięcznie, czyli sumując za wszystkie miesiące odsetki wyniosłyby do 120 000 złotych. I tu właśnie pojawił się problem. W głosowaniu na tejże sesji 7 radnych na 14 obecnych, którzy należą do Klubu Radnych „Ciechanowiec” wstrzymało się od głosu, co spowodowało że uchwała była nieważna, a konsekwencją tej postawy miały być właśnie karne odsetki. Po przerwie ogłoszonej przez przewodniczącego Rady odbyło się powtórne głosowanie i jeden z radnych Klubu „Ciechanowiec” zmienił zdanie i zagłosował za uchwałą. Tym razem finanse miasta zostały uratowane. Ale co będzie następnym razem?
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl