buy medication online
 
Wiktor Wojtkowski - zastępcą burmistrza Ciechanowca Drukuj
08.12.2006.

Wiktor Wojtkowski – zastępca burmistrza CiechanowcaWiktor Wojtkowski urodził się w 1961 roku w Ciechanowcu, żona Małgorzata jest lekarzem stomatologiem, mają dwoje dzieci. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Ciechanowcu. Dyplom magistra inżyniera zdobył w 1985 roku na Wydziale Budownictwa Lądowego, specjalność Technologia i organizacja budownictwa, Politechniki Białostockiej. Tam też ukończył w 1992 roku Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył studia podyplomowe w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W przeszłości pracował jako inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Ostrołęce. Przygotowywał inwestycje miejskie kubaturowe i liniowe (ulice, mosty, uzbrojenia) i prowadził nadzór nad ich realizacją. Współpracował z projektantami, przygotowywał dokumentację przetargową, wykupy terenów pod inwestycje oraz prowadził nadzór budowlany budowy obiektów szkolnych i remonty.

Był Dyrektorem Generalnym Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce - kierował urzędem, koordynował i wdrażał reformę administracyjną kraju.

Sprawował funkcję wiceprezydenta Miasta Ostrołęki nadzorując pracę referatów: inwestycji miejskich, dróg, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zajmował także stanowisko Dyrektora Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

Przed objęciem funkcji zastępcy burmistrza Ciechanowca był inspektorem nadzoru robót ogólnobudowlanych w firmie Zarządzanie Nieruchomościami i Inwestycjami „ZEST” Sp. z o. o. w Warszawie, która zarządza 3 tyś. mieszkań.

7 grudnia 2006 roku burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko powołał na stanowisko zastępcy burmistrza Wiktora Józefa Wojtkowskiego. Będzie on nadzorował pracę Referatów: Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz pracę Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE”.

Najważniejszymi działaniami, jakie zastępca burmistrza podejmie w nadchodzących miesiącach jest przygotowanie “Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanowiec” oraz aktualizacja “Strategii rozwoju miasta”. Projekty uchwał będą przedstawione przez Burmistrza Radzie Miejskiej.

W celu doprowadzenia do umieszczenia w planach wojewódzkich modernizacji drogi 694 na odcinku Małkinia – Ciechanowiec – Brańsk gmina zamierza nawiązać jak najściślejszą współpracę z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim oraz Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.

Kolejnym działaniem będzie dążenie do rozpoczęcia przez samorząd województwa podlaskiego budowy tamy w Tworkowicach oraz znalezienie inwestora, który zagospodaruje budynek w Tworkowicach, w którym miał być Dom Pomocy Społecznej. 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl