buy medication online
 
II sesja Rady Miejskiej - Mirosław Reczko nowym Burmistrzem Ciechanowca Drukuj
05.12.2006.

 Mirosław Reczko - nowy burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko, lat 43, dwoje dzieci, żona Elżbieta – lekarz stomatolog.

Ukończył studia historyczne na University of Detroit (dyplom nostryfikował na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jest specjalistą do spraw funduszy europejskich Euro NGO, liderem Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz założycielem i prezesem Stowarzyszenia “Tutor”, które zajmuje się m. in. przyznawaniem stypendiów maturzystom, tworzeniem funduszu lokalnego oraz pisaniem wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych.

Był nauczycielem języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J.Iwaszkiewicza, Szkole Podstawowej im. M. Kopernika i pierwszym dyrektorem Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz radnym poprzedniej kadencji Rady Miejskiej.
5 grudnia 2006 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej V kadencji. Obrady otworzył przewodniczący Rady Mirosław Kierski, a następnie przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Barbara Czarnecka przekazała panu Mirosławowi Reczko oficjalne zaświadczenie o wyborze na stanowisko burmistrza Ciechanowca.

Rada Miejska przyjęła ślubowanie nowego burmistrza Ciechanowca:
„Obejmując urząd burmistrza Ciechanowca, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
   
W swoim pierwszym wystąpieniu Burmistrz podziękował wyborcom oraz powiedział m. in. : „…stanowisko, które obejmuję, kojarzy mi się przede wszystkim ze służbą ludziom. Tak to odbieram i będę wypełniał […]. Mam nadzieję, że nasza współpraca z Radą będzie dobra, łączy nas wspólny cel – a tym celem jest, żeby w Ciechanowcu, w całej gminie żyło się lepiej”. 

Odpowiadając na pytania jakie padły ze strony Rady oraz publiczności, Burmistrz przedstawił najbliższe plany: sporządzenie tzw. „bilansu otwarcia”, zapoznanie się z budżetem i podatkami, sporządzenie nowej strategii rozwoju gminy, zorganizowanie przedszkoli wiejskich, nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami: Klukowo, Nur i Perlejewo. Mówił o nawiązaniu jak najlepszej współpracy z władzami powiatu, województwa oraz o chęci pozyskiwania funduszy z różnych źródeł.
Rada Miejska wybrała składy komisji stałych:

  Komisja Rewizyjna
    Benedykt Bogucki – przewodniczący,
    Andrzej Koc – wiceprzewodniczący,
    Tadeusz Czołomiej – członek,
    Stanisław Godlewski – członek,
    Monika Więzowska – członek,

  Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
    Marek Wojtkowski – przewodniczący
    Bogusław Prokopiak – wiceprzewodniczący,
    Mirosław Kierski – członek,
    Krystyna Olędzka – członek,
    Stanisław Polak – członek,

  Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu
    Eugeniusz Święcki – przewodniczący,
    Marek Janiak – wiceprzewodniczący,
    Jan Grabowski – członek,
    Dorota Koc – członek,
    Marian Leszczyński – członek.

 
II sesja Rady Miejskiej – Mirosław Reczko nowym Burmistrzem Ciechanowca
 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl